Generalforsamlingen for 2021 er udsat indtil videre, grundet den nuværende COVID-19 situation og de dertil hæftede retningslinjer og forsamlingsforbud.
Følg denne side med mellemrum for at få en opdateret status på dette. Bestyrelsen vil her på siden indkalde til generalforsamling, så snart COVID-19 situationen gør det muligt og forsvarligt at afholde den.


Generalforsamlingen blev afholdt den 26. Februar 2020, kl. 19:00.
Vi er rigtig glade for det store fremmøde. Mere end 55-60 interesserede og medlemmer havde valgt at bruge et par timer på at følge vores fremlæggelse af hele projektet, og du vil på hjemmesiderne kunne se det meste, efterhånden som vi får alle præsentationer, billeder, video og informationer gjort tilgængelig.


Referat som PDF fil: Referat_Generalforsamling.pdf