4. Maj 2021:
Der er udsendt indkaldelse til virtuel generalforsamling til alle registrerede medlemmer af foreningen:

Kære medlem af Foreningen Juelsminde Naturlegeparks Venner

Det har været umuligt at afholde en fysisk generalforsamling inden udgangen af marts pga coronareglerne.
Vi har afventet en ophævelse af forsamlingsforbudet; men har nu valgt at afholde en virtuel generalforsamling i stedet

Den kommer til at finde sted den 27. Maj kl 19:00 via programmet Microsoft Teams

Vi udsender 8 dage før generalforsamlingen en email med link til dig.
Den skal du klikke på, for at få adgang til mødet kl. 19:00 den 27. Maj.
Den kræver IKKE at du installerer noget på din PC , Tablet eller mobil.
Du kan blot bruge din Internet Browser for at deltage.
Hvis du har Teams installeret, kan du også bruge den.

Dagsorden for generalforsamlingen er :
- Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Advokat Max Jepsen )
- Valg af stemmetællere
- Bestyrelsens beretning ved formand Glenn Jacobsen
- Regnskab og budget
- Indkomne forslag fra medlemmer (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling )
- Momsregistrering
- Ændring af vedtægter (vedhæftet)
- Valg til bestyrelse : Alle accepterer genvalg
- Valg af revisor og revisorsuppleant
- Evt

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen for Foreningen Juelsminde Naturlegeparks Venner

Dokument: Vedtægter for Juelsminde Naturlegeparks Venner med foreslåede ændringer i rødt.

Dokument: Årsrapport.pdf

Hvis du ønsker at deltage i den virtuelle generalforsamling skal du klikke på
dette Teams møde-link torsdag den 27. Maj, fra kl. 19:00, hvor Teams mødet starter:

Februar 2021: Generalforsamlingen for 2021 er udsat indtil videre, grundet den nuværende COVID-19 situation og de dertil hæftede retningslinjer og forsamlingsforbud.
Følg denne side med mellemrum for at få en opdateret status på dette. Bestyrelsen vil her på siden indkalde til generalforsamling, så snart COVID-19 situationen gør det muligt og forsvarligt at afholde den.


Generalforsamling blev afholdt den 26. Februar 2020, kl. 19:00.
Vi er rigtig glade for det store fremmøde. Mere end 55-60 interesserede og medlemmer havde valgt at bruge et par timer på at følge vores fremlæggelse af hele projektet, og du vil på hjemmesiderne kunne se det meste, efterhånden som vi får alle præsentationer, billeder, video og informationer gjort tilgængelig.


2020 Referat som PDF fil: Referat_Generalforsamling.pdf