Nyheder og medlemsorientering


Den 9. Juni, 2021:
Indkaldelse til ny generalforsamling den 1. Juli 2021, kl. 19:00:

På den ordinære generalforsamling den 27. Maj 2021 blev de foreslåede vedtægtsændringer vedtaget af deltagerne.
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst halvdelen af de godt 400 registrerede medlemmer til stede og med mindst 2/3 flertal. Der var imidlertid meget få deltagende medlemmer til den ordinære virtuelle generalforsamling, og vedtægtsændringerne, omend enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen, er således endnu ikke gyldig vedtaget.
Derfor indkalder vi i henhold til de gældende vedtægter, til en ny generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske ved almindelig stemme flertal blandt de fremmødte. Eneste punkt på dagsordenen er afstemning for de foreslåede vedtægts ændringer, der blev udsendt tidligere. De kan også ses her på hjemmesiden: Foreningen>Generalforsamling.

Den ny generalforsamling er et virtuelt møde via Teams. Klik her ved mødets start hvis du ønsker at deltage.

Den 26. Maj, 2021:
Invitation til Informations møde:

Den 4. Maj, 2021:
Der er udsendt indkaldelse til virtuel generalforsamling den 27. Maj 2021, kl. 19:00-21:00, til alle registrerede medlemmer af foreningen
Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen. Se mere under: Foreningen>Generalforsamling.

Den 12. April, 2021:
Der er nu videoovervågning i Naturlegeparken.
Ophold i Legeparken sker under eget ansvar.

Mandag den 8. Februar, 2021:
Påsat BRAND i legeparkens øverste tårn på Odelsbjerg, natten til Søndag den 7. februar

Juelsminde Naturlegepark er igen åbnet for publikum, da det udbrændte øverste tårn nu er nedtaget.
Rutchebanen er kun tilgængelig via tårnene, nedefra.
Se også vor Facebook side:
Mere i Horsens Folkeblad:
Læs politiets pressemeddelelse:

Den 12. Juni, 2020: Naturlegeparken åbnede i dag fredag, kl. 11:00.

Borgmester Kasper Glyngø klippede snoren, og sammen med bestyrelsen, og dele af pressen blev Naturlegeparken officielt åbnet.
Derefter tog børnene fra de lokale dagplejere og børnehaverne Tuen og Tusindfryd straks Naturlegeparken i brug.
Juelsmindes mange andre interesserede fik frit slag efter klokken 13:00.

Dette er IKKE en egentlig åbningsfestlighed, sådan som vi oprindeligt gerne ville fejre åbningen.
Men vær sikker på, at så snart Covid-19 retningslinjerne tillader os at samles i et stort antal på en
tryg og sikker måde, så vil vi holde et brag af en åbningsfest hvor alle er velkommen.

HUSK: Der er et maksimum på 50 personer (der må samles på hver afdeling af legeparken).
HOLD AFSTAND og forlad venligst legeparken hvis du vurderer at antallet af personer vokser sig større!

Al ophold og færdsel på Naturlegeparkens område og dens redskaber sker på eget ansvar!


Den 3. Juni, 2020 - Angående: åbning af Naturlegeplarken.

Naturlegeparken nærmer sig nu sin færdiggørelse, og vi følger nøje med i de gældende retningslinier for adgangen til den, i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Indtil opstarten af Covid-19 genåbnings fase 3, planlagt til at starte den 9. Juni, er det ikke tilladt at samles mere end 10 personer udendørs på en offentlig legeplads.
Pinse dagene viste os desværre, at det er meget svært at forhindre en større forsamling end det i at samles i Juelsminde, og Naturlegeparken vil derfor forblive lukket for offentlig adgang - i hvert fald indtil umiddelbart efter den 9. Juni - hvor der forventes opdaterede retningslinjer for adgang, der muliggør at børnene sikkert og lovligt kan færdes i legeparken.

En egentlig åbningsfestlighed er imidlertid udskudt på ubestemt tid, indtil Covid-19 retningslinjerne tillader en større forsamling i legeparken at finde sted på en forsvarlig måde.

Se også afsnittet: 'Vil der kunne udstedes et påbud til personer, der opholder sig på en legeplads?' på politi.dk:

PS: Hjemmesiden vil nu løbende over den næste uges tid blive opdateret med billeder og beskrivelser af Legeparkens reelt installerede redskaber og forhold.
I Naturlegeparken opsættes der i denne uge, og over de næste uger, informations skilte, samt QR-koder.
De midlertidige informationer her på siderne, der hidtil har haft til formål at vise hvordan Legeparken kommer til at se ud, vil så blive flyttet og samlet under siderne 'Opbygning...'.


6-Maj-2020: Nye fotos i afsnittet 'Opbygning'. Klik her - Følg opbygningen af Naturlegeparken.


Juelsminde den 4. April 2020:

På grund af COVID-19, og naturligvis for at følge sundhedsmyndighederne og regeringens retningslinjer, er den påtænkte officielle åbningsfest for Juelsminde Naturlegepark udsat på ubestemt tid.
Vi lader legeparken være åben for brug når opbygningen er behørigt afsluttet, (den foreløbige plan tilsiger, at parken kan være færdig omkring eller efter Kristi Himmelfarts week-enden); men vi vil vente med en større åbningsfest indtil det er forsvarligt at samle så mange mennesker, som vi håber kan have lyst til at fejre en officiel åbningsdag sammen med os.


Juelsminde den 27-02-2020:

Foreningen afholdt Informationsmøde med efterfølgende generalforsamling:

Onsdag den 26. Februar 2020, kl. 19:00 på Juelsminde Strand.

Før generalforsamlingen præsenterede bestyrelsen Naturlegeparkens endelige form,
som den kendes nu, med oversigt, billeder og videoindlæg.


Juelsminde den 26. Februar 2020:

Naturlegeparken udvides med padel baner. Læs mere her