Denne side bliver et forum og samlingspunkt for de af Venneforeningens frivillige, som har tid og lyst til at bruge tid på diverse vedligehold, drift og opsyn med Naturlegeparken.Hvad betyder 'frivillig' i foreningen 'Juelsminde Naturlegeparks Venner' ?

Det at være frivillig betyder, at man, uanset alder og køn, føler at man godt vil bidrage med egen arbejdskraft til noget af det arbejde, der er nødvendigt, for at holde Naturlegeparken godt fungerende.

Foreningen er en non-profit forening. Alle vore midler er indsamlet imellem de mange sponsorer, som tilsammen har sikret de ca. 8 millioner kroner, som opførelsen af Naturlegeparken har kostet.
Desuden har, især lokale foreninger, sponsoreret et årligt beløb til brug for de løbende omkostninger ved Naturlegeparkens DRIFT. DRIFTEN omfatter bl.a. betaling til strøm, vand, afløb, forsikringer, materialer til ændringer og reparationer, etc., samt betaling af eksterne ydelser, som ikke fysisk kan varetages af bestyrelsen eller frivillige.

Desuden omfatter driften ting, som vi helst skulle undgå at betale for; men som vi håber at formå en stab af frivillige til at varetage
i en turnus-ordning, som de selv skal være med til at planlægge. Frivillige er (lige som bestyrelsen) ulønnede.

Mulige opgaver:

Det er tanken, at hold af frivillige skal stå for de nævnte opgaver, med et bestyrelses medlem som tovholder og kontaktperson. Efter aftale med bestyrelsen kan der desuden bevilges beløb til forbrugs ting, som de frivillige hold så selvstændigt administrerer.

Det vil være optimalt, hvis hvert enkelt hold, med definerede opgaver, består af et antal personer, således at arbejdet for den enkelte kan begrænses til een gang om ugen, eller måneden. Nogle af opgaverne forekommer hyppigere end andre i spidsbelastnings perioder, som week-ender og ferie tider. Vi har allerede oplevet affalds spandene blive fyldte flere gange på en dag.

Hvert hold opstiller en månedlig dags kalender, så det er helt tydeligt hvem der står for hvad, og på hvilken dag. Får man forfald, og bliver forhindret, er man ansvarlig for at sikre en afløser (helst en anden fra holdet).