§1 Navn og hjemsted.

§2 Formål.

§3 Medlemskreds.

§4 Generalforsamlingen.

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsen aflægger beretning
  4. Regnskab og budget
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og en revisorsuppleant
  8. Eventuelt

§5 Ekstraordinær generalforsamling.

§6 Ledelse og bestyrelse.

§7 Økonomi, regnskab og revision.

§8 Tegningsregler og hæftelse.

§9 Vedtægtsændringer/beslutning om foreningens opløsning.

§10 Det lejede areal.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.
Juelsminde, den 22. januar 2019.