Regler for bookinger:
Ændringer i booking reglerne per Lørdag den 13. februar 2021, ved booking start kl. 05:00:

Vi har modtaget et stigende antal klager over hvor svært det er at finde en fri tid i booking systemet. Flere har ment, at vi giver nogle brugere fortrinsret.
Det gør vi ikke, og selv om vi er meget glade for den store belægningsprocent, så synes vi også det ser mærkeligt ud, at der er næsten fuldt booket to uger frem, samtidig med, at vi får meldinger om at banerne somme tider ligger øde hen. Vi har derfor iværksat en undersøgelse.

Undersøgelsen har desværre vist en omfattende uhensigtsmæssig brug af slettereglen for Padel bookinger, der hidtil har været een time. Praktisk er der foretaget bookinger til et antal tider, straks når tiderne til om to uger bliver tilgængelige for booking kl. 01:01 om natten, og man har således kunnet have et større antal sammenhængende timer til rådighed. Der er så løbende blevet slettet bookinger, som man alligevel ikke har ønsket. Desværre med så kort varsel, at de derved åbnede tider ikke har været af interesse eller har kunnet bookes af andre, men dog oftest tids nok til, at booking beløbet er blevet refunderet. På denne måde er mere end 300 booking timer gået tabt, alene i december og januar måned!

Derfor ser vi os desværre nødsaget til helt at fjerne slettetiden for bookinger, indtil videre. Det betyder desværre, at de få, som af 'lovlige årsager' ikke ser sig istand til at bruge en booket tid, da vil tabe booking beløbet på 60 kroner (typisk 15 kroner per spiller). Vi håber dog, at man generelt har mere forståelse for denne beslutning, end for de få, som har været med til at gøre det svært at booke tider på normale betingelser.

Vi må konstatere, at ingen har gjort noget 'ulovligt' i denne sag. Men man kan måske sige at der lidt for kreativt er blevet udnyttet et hul i systemet, som bestyrelsen ikke selv har været opmærksom på, indtil nu. Vi ønsker fortsat at Padel banerne, såvel som hele Naturlegeparken skal være tilgængelig på lige vilkår for ALLE, og håber denne ændring, og den læring - der forhåbentlig også ligger i det - kommer til at virke tilfredsstillende.

Det er bestyrelsens store håb, at vi inden længe igen kan indføre en booking slettetid (1-4 timer, 24 timer eller måske 48 timer). Men først må vi se effekten af denne ændring slå igennem, så det er muligt at verificere, om den høje belægningsprocent rent faktisk skyldes de uhensigtsmæssige bookinger og sletninger, eller om vi i forvejen får så mange normale bookinger, at det, uanset at alle følger reglerne, bare betyder, at der vil være få ledige tider tilbage.